Archiv Listopad 2010

28. 11. 2010 17:45
Rubrika: Kapucíni

Dušan Foltýn a kol., Encyklopedie moravských a slezských klášterů, Praha 2005, s. 186-190. Karolína Šreflová, Joachim von Sandrart a stopy jeho působení v Brně, bakalářská práce, SDU FF MU, Brno 2005. Jaroslav Zapletal, Klášter s kostelem Nalezení…


28. 11. 2010 17:27
Rubrika: Kapucíni

Kapucínská knihovna Vzácností kapucínského kláštera je také klášterní knihovna, vybudovaná v západním traktu tzv. Trenckova křídla mezi léty 1763-1764 podle projektu Františka Antonína Grimma, z iniciativy jeho bratra, Antonína Grimma, tehdejšího…


28. 11. 2010 17:24
Rubrika: Kapucíni

Umělecké vybavení kostela V interiéru chrámu se dochoval velmi kvalitní původní barokní mobiliář kostela. Vzácnou památku představuje především oltářní obraz Nalezení sv. Kříže, umístěný na hlavním oltáři. Roku 1653 jej namaloval německý rytec a…


28. 11. 2010 17:16
Rubrika: Kapucíni

Výstavba a osudy kapucínského kláštera Nový klášter, dochovaný až do dnešní doby, vznikl mezi léty 1648-1651 již uvnitř městských hradeb, na svahu stoupajícím směrem k Petrovu. Výstavbu kláštera i kostela řídil brněnský stavitel Ondřej Erna (zemřel…


28. 11. 2010 17:09
Rubrika: Kapucíni

Historie kapucínského kláštera v Brně Kapucínský klášter v Brně představuje druhý nejstarší klášter kapucínů v českých zemích. První české město, do kterého byli bratří této nové reformované větve františkánského řádu (větev byla založena roku 1528…


24. 11. 2010 17:15
Rubrika: Minorité

Počátky minoritského kláštera Areál minoritského kláštera patří k nejstarším klášterům města Brna. Menší bratři konventuálové zvaní minorité přišli do Brna nedlouho po dominikánech v první polovině 13. století a téměř bez přerušení zde působí až…


24. 11. 2010 16:48
Rubrika: Kapucíni

Počátky kláštera - 1. kapucínský klášter v Brně Kapucínský klášter v Brně založil roku 1604 olomoucký biskup, kardinál František z Dietrichsteina, za podpory zemského hejtmana Ladislava Berky z Dubé. Klášter byl tehdy vybudován na předměstí Brna,…


10. 11. 2010 15:18
Rubrika: Dominikáni

Kostel sv. Michala kdysi nechali postavit bratři dominikáni, kteří v něm působí i dnes. Jaká je historie kostela a čím chrám žije dnes?


Autor blogu Grafická šablona