Kostel Nalezení sv. Kříže

24. 11. 2010 16:48
Rubrika: Kapucíni

Počátky kláštera - 1. kapucínský klášter v Brně

Kapucínský klášter v Brně založil roku 1604 olomoucký biskup, kardinál František z Dietrichsteina, za podpory zemského hejtmana Ladislava Berky z Dubé. Klášter byl tehdy vybudován na předměstí Brna, poblíž Měnínské brány. Tento původní klášter však nechal během obléhání Brna švédskými vojsky roce 1645 vojenský velitel Raduit de Souches zbořit, aby ho nepřátelské vojsko nemohlo zabrat a učinit si z něho opěrnou základnu. Bratří se pak uchýlili do měšťanského domu na dnešním Náměstí Svobody a bohoslužby sloužili v tamním (dnes zbořeném) kostele sv. Mikuláše.

 

Současný klášter - vznik a vývoj

Nový klášter si kapucíni postavili mezi léty 1648-1651 pod Petrovem, na tzv. Uhelném trhu, na místě několika domů, které získali darem od hraběte Františka Magnise. Při klášteře byla založena také rozlehlá terasovitá zahrada, která sahala až k hradbám města. Výstavbu kláštera i kostela řídil brněnský stavitel Ondřej Erna. Jedná se o soubor jednoduchých budov, postavených v raně barokním stylu. Klášterní kostel Nalezení sv. Kříže byl vybudován v souladu s řádovými stavebními pravidly, a jeho podoba je tedy totožná s ostatními kapucínskými kostely, stavěnými podle italského modelu, který vytvořil řádový bratr Antonio z Pordenone. Výstavbu brněnského kostela finančně podpořil zemský hejtman, hrabě Kryštof Pavel z Liechtensteinu-Castelkornu.

V první polovině 18. století vznikla při kostele (zřejmě úpravou sklepních prostor původních měšťanských domů) hrobka, určená pro řádové bratry a dobrodince kapucínů. Později byl nově řešen i vstupní portál kostela a schodiště s terasou, na které byly vyzdviženy sochy řádových světců, vytvořené brněnským sochařem Janem Adamem Nessmanem. Z odkazu Františka barona Trencka bylo tehdy také vybudováno tzv. Trenckovo křídlo, ve kterém se dodnes nachází vzácná knihovna s nástropní freskou, znázorňující disputaci sv. Bonaventury a sv. Tomáše Akvinského.

Dochoval se také velmi kvalitní původní barokní mobiliář kostela.

Vzácnou památku představuje především oltářní obraz Nalezení sv. Kříže, umístěný na hlavním oltáři. Roku 1653 jej namaloval německý rytec a malíř Joachim von Sandrart (1606-1688), známý především jako autor historického spisu Teutsche Akademie. Jedná se o soubor životopisů německých, nizozemských a italských malířů, který v případě mnoha malířů představuje jediný zdroj informací o jejich životě a díle. Oltářní obraz zachycuje scénu nalezení Kristova kříže císařovnou Helenou a ověření jeho pravosti. Pravý kříž byl identifikován tím, že když na něj jeruzalémský biskup Makarios nechal položit polomrtvou ženu, žena se po dotyku kříže uzdravila. Kdo nechal Sandrartův obraz pořídit pro brněnský kapucínský kostel, zatím přesně nevíme. Jednalo se o první barokní velkoformátový oltářní obraz na Moravě, který měl velký význam pro další vývoj místního barokního malířství. Brněnský oltářní obraz také představuje jediné prokazatelně doložené dílo tohoto německého malíře na území České republiky.

Další informace o historii i současnosti kapucínského kláštera v Brně najdete na webových stránkách České provincie kapucínů www.kapucini.cz

Ke komentované prohlídce kapucínského kláštera vás zveme tento pátek, 26.11., v 15:00. Prohlédneme si kostel Nalezení sv. Kříže a klášter, ale chybět nebude ani knihovna, slavná hrobka a přilehlé terasovité zahrady. Provázet bude bratr Vojtěch Dvouletý OFMCap.

Po prohlídce následuje od 17:00 mše sv.


Webové stránky vznikají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Zobrazeno 3224×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona