Kostel sv. Leopolda

26. 1. 2011 1:29

Hospitálský řád sv. Jana z Boha, spíše známý jako řád milosrdných bratři (zkratka OH), vznikl již roku 1537 ve Španělsku. Do Brna však bratři přišli teprve roku 1747, a to na pozvání hraběte Leopolda z Dietrichsteina, velkého dobrodince řádu, který na dnešní ul. Vídeňské zakoupil pozemky pro výstavbu kláštera s nemocnicí a lékárnou.

Nejprve byl v letech 1749-1759 postaven klášter s lékárnou (v jižním křídle) a sálem pro ošetřování nemocných (v severním křídle). Teprve potom se přistoupilo k výstavbě kostela sv. Leopolda, který byl vsunut mezi severní a jižní křídlo konventu. Jeho základní kámen byl položen roku 1768 a o deset let později, roku 1778, byl chrám se všemi oltáři vysvěcen. Stavební plány vypracoval slavný brněnský architekt pozdního baroka a rokokového klasicismu, František Antonín Grimm, a schválil je řádový bratr Fr. Koloman Köckel OH. Stavbu prováděl brněnský stavitel Bartoloměj Zindtner.

Nevelký kostel představuje orientovanou podélnou jednolodní stavbu s odsazeným kněžištěm, lodí oválného půdorysu a hranolovou věží nad vstupem. Svým vstupním, tj. západním průčelím, se obrací do ul. Vídeňská. Výzdoba a výbava chrámového interiéru se dodnes dochovala ve své původní podobě a podíleli se na ní mezi léty 1771-1778 nejvýznamnější malíři a sochaři své doby na Moravě. Plastická výzdoba interiéru je dílem sochaře Ondřeje Schweigla a jeho dílny. Klenbu kněžiště i lodi zdobí nástropní freska, která je dílem malíře Josefa Sterna, rovněž autora oltářních obrazů v kostele. V kněžiště je vymalována alegorie Víry, Naděje a Lásky. Klenbu lodi pokrývá výjev apoteózy zakladatele řádu - sv. Jana z Boha. Ve spodní části výjevu je zachycena klečící postava světce, obklopená po obou stranách skupinami svatých a starozákonních proroků. Ve středu kompozice trůní Nejsvětější Trojice, která na přímluvu Panny Marie přijímá světce v nebesích.

Na hlavním oltáři je osazen obraz sv. Leopolda a sv. Václava, uctívajících Pannu Marii. V lodi jsou umístěny dvě dvojice protějškových bočních oltářů: oltář sv. Karla Boromejského s obrazem světce, jak uzdravuje nemocné morem v Miláně; oltář sv. Jana z Boha s obrazem světce, jak přijímá trnovou korunu; oltář sv. Františky Římské a oltář sv. Kříže s obrazem Krista na kříži se sv. Máří Magdalénou.

Kostel ze tří stran obklopují budovy konventu. V západním nároží jeho jižního křídla je situována původní barokní a dodnes funkční lékárna, která byla nedávno zrekonstruována. Vybavena je původními barokními vestavěnými regály a vyzdobena nástropními freskami, které se námětově vztahují k heslu řádu - „Tělem k duši“. Najdeme zde tedy různé scény s motivem péče o nemocné (Kristus uzdravuje nemocného, milosrdný Samaritána apod.) Ústřední výjevy doplňují scény ze života sv. Jana z Boha. Freskový výzdoba je dílem malíře Jana Ignáce Cimbala z roku 1755.

Kostel dochoval ve své původní podobě. Nemocnice byla rozšiřována na přelomu 19. a 20. století, kdy vyrostl komplex budov na ulici Polní. V letech 1896-98 tu byl zbudován chorobinec a mezi léty 1933-35 nemocnice. V letech 1997-2004 prošel konvent i kostel kompletní rekonstrukcí. Sál v severním křídle kláštera, který původně sloužil pro ošetřování nemocných, byl roku 2006 nově adaptován na víceúčelový reprezentativní prostor, který je využíván především jako koncertní sál.

Další informace o historii i současnosti řádu milosrdných bratří u nás se dozvíte na webových stránkách Českomoravská provincie hospitálského řádu sv. Jana z Boha : http://www.milosrdni.cz.

Webové stránky vznikají za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

Zobrazeno 3957×

Komentáře

archiStrata

budoucí dominanta lokality mé budoucí bakalářky na FA VUT :)

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona