Umělecké vybavení kostela

28. 11. 2010 17:24
Rubrika: Kapucíni

Umělecké vybavení kostela

V interiéru chrámu se dochoval velmi kvalitní původní barokní mobiliář kostela.

Vzácnou památku představuje především oltářní obraz Nalezení sv. Kříže, umístěný na hlavním oltáři. Roku 1653 jej namaloval německý rytec a malíř Joachim von Sandrart (1606-1688), známý především jako autor historického spisu Teutsche Akademie. Jedná se o soubor životopisů německých, nizozemských a italských malířů, který v případě mnoha malířů představuje jediný zdroj informací o jejich životě a díle.

Oltářní obraz zachycuje scénu nalezení Kristova kříže císařovnou Helenou a ověření jeho pravosti. Pravý kříž byl identifikován tím, že když na něj jeruzalémský biskup Makarios nechal položit polomrtvou ženu, žena se po dotyku kříže uzdravila. Kdo nechal Sandrartův obraz pořídit pro brněnský kapucínský kostel, zatím přesně nevíme. Jednalo se o první barokní velkoformátový oltářní obraz na Moravě, který měl velký význam pro další vývoj místního barokního malířství. Brněnský oltářní obraz také představuje jediné prokazatelně doložené dílo tohoto německého malíře na území České republiky.

Oltářní obrazy na bočních oltářích: sv. Josefa-pěstouna Páně (na evangelijní straně lodi před triumfálním obloukem), sv. Antonína Paduánského (na epištolní straně lodi před triumfálním obloukem), sv. Františka z Assisi a sv. Fidela ze Sigmaringen (oba v boční lodi) jsou dílem brněnského malíře Josefa Tadeáše Rottera (1701-1763) a pocházejí z doby po polovině 18. století.

Zřejmě nejstarší součástí mobiliáře je polychromovaná pozdně gotická dřevořezba Panny Marie s dítětem, pocházející z první čtvrtiny 15. století.


Webové stránky vznikají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Zobrazeno 2949×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona