Historie kapucínského kláštera v Brně

28. 11. 2010 17:09
Rubrika: Kapucíni

Historie kapucínského kláštera v Brně

Kapucínský klášter v Brně představuje druhý nejstarší klášter kapucínů v českých zemích. První české město, do kterého byli bratří této nové reformované větve františkánského řádu (větev byla založena roku 1528 a na řád s vlastním generálním ministrem povýšena roku 1619) uvedeni, byla Praha. Skupina 12ti bratří v čele se sv. Vavřincem z Brindisi dorazila do Prahy roku 1599. Kapucíni dočasně působili při klášteře křížovníků s červenou hvězdou u Karlova mostu a nakonec si na Hradčanech vybudovali svůj klášter Panny Marie Andělské, vysvěcený roku 1602. Tento pražský klášter se pak stal základnou Česko-rakouské provincie, ustanovené roku 1618 a roku 1673 nahrazené provincií česko-moravskou.

Řád bratří kapucínů byl novým církevním řádem, který byl společně s Tovaryšstvem Ježíšovým (jezuity) pověřen uskutečňováním rekatolizace v období po Tridentském koncilu (1545-1563), resp. v českých zemích po bitvě na Bílé hoře (1618). Přístup obou řádů k rekatolizaci se (ve svých východiscích i metodách) značně lišil. Zatímco jezuité se zaměřili na vyšší vrstvu vzdělanců, působili kapucíni spíše mezi prostým lidem.

Kapucínský klášter v Brně založil roku 1604 olomoucký biskup, kardinál František z Dietrichsteina, za podpory zemského hejtmana Ladislava Berky z Dubé. Klášter byl tehdy vybudován v letech 1604-1606 na předměstí Brna, poblíž Měnínské brány. Tento původní klášter však nechal během obléhání Brna švédskými vojsky roku 1645 vojenský velitel Raduit de Souches společně s další zástavbou u hradeb zbořit, aby ho nepřátelské vojsko nemohlo zabrat a učinit si z něho opěrnou základnu. Bratří se pak uchýlili do měšťanského domu a bohoslužby sloužili v (později zbořeném) kostele sv. Mikuláše na dn. Náměstí Svobody.

Nový klášter si kapucíni postavili mezi léty 1648-1651 pod Petrovem, na tzv. Uhelném trhu, na místě několika domů, které získali darem od hraběte Františka Magnise, bratra P. Valeriana Magniho, představeného kapucínského kláštera v Praze a významného profesora filozofie. Výstavbu kostela významně finančně podpořil zemský hejtman, hrabě Kryštof Pavel z Liechtensteina-Castelkornu.

K úpadku řádu došlo za vlády Josefa II., na jehož příkaz byla roku 1783 Česko-moravská provincie rozdělena na českou a moravskou část. K obnovení provincie došlo roku 1826 za císaře Františka I.

 


Webové stránky vznikají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona