Historie kapucínského kláštera v Brně

28. 11. 2010 17:09
Rubrika: Kapucíni

Historie kapucínského kláštera v Brně

Kapucínský klášter v Brně představuje druhý nejstarší klášter kapucínů v českých zemích. První české město, do kterého byli bratří této nové reformované větve františkánského řádu (větev byla založena roku 1528 a na řád s vlastním generálním ministrem povýšena roku 1619) uvedeni, byla Praha. Skupina 12ti bratří v čele se sv. Vavřincem z Brindisi dorazila do Prahy roku 1599. Kapucíni dočasně působili při klášteře křížovníků s červenou hvězdou u Karlova mostu a nakonec si na Hradčanech vybudovali svůj klášter Panny Marie Andělské, vysvěcený roku 1602. Tento pražský klášter se pak stal základnou Česko-rakouské provincie, ustanovené roku 1618 a roku 1673 nahrazené provincií česko-moravskou.

Řád bratří kapucínů byl novým církevním řádem, který byl společně s Tovaryšstvem Ježíšovým (jezuity) pověřen uskutečňováním rekatolizace v období po Tridentském koncilu (1545-1563), resp. v českých zemích po bitvě na Bílé hoře (1618). Přístup obou řádů k rekatolizaci se (ve svých východiscích i metodách) značně lišil. Zatímco jezuité se zaměřili na vyšší vrstvu vzdělanců, působili kapucíni spíše mezi prostým lidem.

Kapucínský klášter v Brně založil roku 1604 olomoucký biskup, kardinál František z Dietrichsteina, za podpory zemského hejtmana Ladislava Berky z Dubé. Klášter byl tehdy vybudován v letech 1604-1606 na předměstí Brna, poblíž Měnínské brány. Tento původní klášter však nechal během obléhání Brna švédskými vojsky roku 1645 vojenský velitel Raduit de Souches společně s další zástavbou u hradeb zbořit, aby ho nepřátelské vojsko nemohlo zabrat a učinit si z něho opěrnou základnu. Bratří se pak uchýlili do měšťanského domu a bohoslužby sloužili v (později zbořeném) kostele sv. Mikuláše na dn. Náměstí Svobody.

Nový klášter si kapucíni postavili mezi léty 1648-1651 pod Petrovem, na tzv. Uhelném trhu, na místě několika domů, které získali darem od hraběte Františka Magnise, bratra P. Valeriana Magniho, představeného kapucínského kláštera v Praze a významného profesora filozofie. Výstavbu kostela významně finančně podpořil zemský hejtman, hrabě Kryštof Pavel z Liechtensteina-Castelkornu.

K úpadku řádu došlo za vlády Josefa II., na jehož příkaz byla roku 1783 Česko-moravská provincie rozdělena na českou a moravskou část. K obnovení provincie došlo roku 1826 za císaře Františka I.

 


Webové stránky vznikají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

 

Zobrazeno 3377×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona